Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δέλεαρ τα χαμηλά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια

Δέλεαρ τα χαμηλά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια

Δέλεαρ τα χαμηλά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια

Στην προσπάθεια τους να κερδίσουν νέους πελάτες εν μέσω της ανάκαμψης της οικονομίας και της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτουν, οι τράπεζες λανσάρουν στην αγορά διάφορα σχέδια για την αγορά, ανέγερση, ή ανακαίνιση κατοικίας ή διαμερίσματος ή για αγορά οικοπέδου γης για άμεση ανέγερση κατοικίας. Στα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα χαμηλά επιτόκια, η περίοδος χάριτος, οι χαμηλές δόσεις και μεγάλο διάστημα αποπληρωμής. Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 80% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι 70% για απόκτηση δεύτερης. Στους όρους περιλαμβάνεται η αποπληρωμή με ίσες μηνιαίες δόσεις η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και κάτω από €300. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65-70 χρόνια.
Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 30-40 χρόνια και η ελάχιστη 10-15 χρόνια. Οι τράπεζες δίνουν περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου αλλά και δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών ή καταναλωτικών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,13% τέλος Σεπτεμβρίου και με το συνολικό ποσοστό ετήσιας επιβάρυνσης ανέρχεται στο 2,84% (ΣΕΠΕ). Το επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις.

Πάντως πέρυσι τον Σεπτέμβριο το μέσο επιτόκιο αγοράς για στεγαστικό δάνειο ήταν ακριβότερο και έφθανε στο 2,37% ενώ μαζί με το ΣΕΠΕ στο 3,30%. Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια δεν έχει καμία σχέση με το 2008 που έφθανε στο 6,47% και με μαζί με το ΣΕΠΕ στο 6,84%. Το 2013 και το 2014 άρχισε η πιο σημαντική μείωση του κόστους στεγαστικών δανείων. Παρά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, η ζήτηση από τα νοικοκυριά είναι μικρότερη από ότι στο παρελθόν και σχετίζεται με τον ψηλό δανεισμό που υπάρχει και τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Τα στεγαστικά δάνεια, διαμορφώθηκαν στα €675 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου παραχωρήθηκαν συνολικά €632 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, τον Σεπτέμβριο τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €77,8 εκατ., σε σύγκριση με €64,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας!