Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στάδια Δανείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Η οικονομική προέγκριση στεγαστικού δανείου συνιστά την επίσημη διαβεβαίωση του τραπεζικού οργανισμού, ότι μπορείτε να λάβετε το ποσό που επιθυμείτε, το ποσοστό χρηματοδότησης και το χρόνο αποπληρωμής που έχετε επιλέξει. Δεν είναι δεσμευτική και μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την τελική έγκριση του δανείου σας να αλλάξετε τα δεδομένα σύμφωνα με τις ανάγκες σας (ποσό, διάρκεια κ.α.). 

Η οικονομική προέγκριση σας βοηθά να γνωρίζετε το ύψος του δανείου που μπορείτε να λάβετε και να εξασφαλίσετε το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε από άλλον ενδιαφερόμενο!

Στη Real Finance προτείνουμε πάντα στους πελάτες μας να εξασφαλίσουν μία προέγκριση η οποία δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις εκπτώσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε για εσάς, αλλά και να μεταβάλλουμε το ποσό χρηματοδότησης και το επιτόκιο του δανείου σύμφωνα με τις εδικές σας ατομικές ανάγκες!

 

ΝΟΜΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο νομικός έλεγχος και ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιούνται από εξιδανικευμένο προσωπικό που ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα. Στο νομικό έλεγχο ο δικηγόρος, αναλαμβάνει τον έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο (π.χ. αν υπάρχει τυχόν προηγούμενη προσημείωση, την ορθότητα των συμβολαίων κ.α.).

Ο τεχνικός έλεγχος, ανατίθενται από την τράπεζα σε μηχανικό, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το κτίριο πληροί τους όρους της πολεοδομίας, την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, τον έλεγχο πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν το ακίνητο, όπως για παράδειγμα τυχόν τακτοποιήσεις κ.α. 

Αφού αποσταλεί η εντολή για το νομικό και τεχνικό έλεγχο, ο δανειολήπτης ή οποιαδήποτε ενεχόμενος του δανείου θα πρέπει να προβεί σε ασφάλιση ζωής για το ποσού του δανείου που επιθυμεί να λάβει ως χορήγηση, σε περίπτωση που ζητηθεί από την τράπεζα κατά την εκταμίευση του δανείου. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

Η τελική οικονομική έγκριση για τη χορήγηση του δανείου, παραχωρείται από την τράπεζα, εφόσον έχουν προηγηθεί οι σχετικές διεργασίες ανάλογα με το σκοπό του δανείου. Για παράδειγμα, για την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης θα πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή συμβολαίων μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, ενώ στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής προσκομίζονται στην τράπεζα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Επιπλέον, στο εν λόγω στάδιο και αφού η υπογραφούν τα συμβόλαια για την αγοραπωλησία του ακινήτου, το ακίνητο ασφαλίζεται υποχρεωτικά για την κάλυψη του κινδύνου πυρός και σεισμού.

Μετά τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση του ύψους ή της διάρκειας του δανείου του, έτσι ώστε να λάβει την τελική έγκριση της τράπεζας ότι θα τον χρηματοδοτήσει για το ποσό του δανείου που επιθυμεί, εφόσον έχει καταλήξει σε ακίνητο / οικόπεδο / επαγγελματική στέγη. 

 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η δανειακή σύμβαση συνιστά  τη σύμβαση του δανείου, η οποία υπογράφεται από όλους τους ενεχόμενους του δανείου και περιγράφει αναλυτικά τους όρους που δεσμεύουν το δανειολήπτη και το πιστωτικό ίδρυμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου μέχρι και την αποπληρωμή αυτού.

 

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο δανειολήπτης, υποχρεούται να προσημειώσει το ακίνητο υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος που τον χρηματοδοτεί, με σκοπό την εξασφάλιση. Για την προσημείωση του ακινήτου ο δανειολήπτης μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου στο ειρηνοδικείο, ενώ παράλληλα παρίσταται και ένας δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί τον τραπεζικό οργανισμό.

 

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται με την έκδοση της δίγραμμης επιταγής από οποιοδήποτε κατάστημα του τραπεζικού οργανισμού, η οποία εκδίδεται στο όνομα του πωλητή και μπορεί να παραληφθεί αποκλειστικά από τον δανειολήπτη.

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας!