Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητη η ζήτηση για δάνεια το 2017

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητη η ζήτηση για δάνεια το 2017

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητη η ζήτηση για δάνεια το 2017

Η ζήτηση αλλά και τα κριτήρια χορήγησης δανείων, όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) και τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος.

H ανακοίνωση της TτΕ

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Το α΄ τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τα μακροπρόθεσμα δάνεια, όπου αναμένεται τα κριτήρια να γίνουν κάπως περισσότερο αυστηρά.

Αμετάβλητη παρέμεινε και η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ, παρά τη μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

H αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το α΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016.

Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2017.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το α΄ τρίμηνο του 2017.

Η αναλογία των αιτήσεων για καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τα στεγαστικά δάνεια παρατηρήθηκε μικρή μείωση.

Πηγή
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας!