Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στεγαστικό δάνειο

Στεγαστικό δάνειο

Στεγαστικό δάνειο

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης από το τραπεζικό ίδρυμα με σκοπό την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, την ανέγερση, καθώς και την επισκευή του ακινήτου ή της επαγγελματικής στέγης. Η διάρκεια χρηματοδότησης ορίζεται από πέντε (5) έως σαράντα (40) έτη. Οι δόσεις ενός στεγαστικού δανείου είναι τοκοχρεωλυτικές, δηλαδή περιλαμβάνουν και τον τόκο και το κεφάλαιο, συνεπώς δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη από την πρώτη κιόλας δόση να μειώνει το άληκτο (υπόλοιπο) κεφάλαιο του. Το ακίνητο που αγοράζεται μέσω της χρηματοδότησης, προσημειώνεται και αποτελεί εξασφάλιση της τράπεζας μέχρι και την αποπληρωμή του δανείου.

***

Τα δάνεια κατοικίας με σκοπό είτε ιδιόχρηση είτε την επένδυση αλλά και η χρηματοδότηση για την αγορά οικοπέδου, την ανέγερση κατοικίας, την προσθήκη ή την επισκευή ακινήτου είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα που εντάσσονται στο «στεγαστικό δάνειο». Επιπλέον η Real Finance σας προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρεται το στεγαστικό δάνειο που σας έχει χορηγηθεί από άλλη τράπεζα, με ευνοϊκότερους όρους, χαμηλότερο επιτόκιο και χωρίς κανένα απολύτως κόστος!

Η δανειοδότηση ενός στεγαστικού προϊόντος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τον κατάλληλο χειρισμό που μπορεί να διευθετήσει μόνο ένας εξειδικευμένος στεγαστικός σύμβουλος. Κατανοώντας τις δυσκολίες αποπληρωμής που μπορεί να αντιμετωπίσετε μακροπρόθεσμα φροντίζουμε για εσάς σε μόλις έξι βήματα, να εξασφαλίσουμε το ποσό χρηματοδότησης και τη διάρκεια αποπληρωμής που επιθυμείτε να λάβετε, με τους ευνοϊκότερους όρους της τραπεζικής αγοράς και το χαμηλότερο επιτόκιο!

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος δανείου εξαρτώνται από την επαγγελματική ιδιότητα του δανειολήπτη και των υπολοίπων ενεχόμενων του δανείου. Η έγκριση του στεγαστικού δανείου προϋποθέτει την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη ώστε να διαπιστωθεί ότι δε θα προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία αποπληρωμής του δανείου. Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται συνήθως έως το 80% της αξίας του ακινήτου ενώ το ποσό του δανείου είναι άμεσα διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής προσημείωσης.

Πηγή
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας!